Co to byla instantPlatba

📝 Poznámka

Během roku 2018 došlo k přejmenování InstantPlatby na společnost “Platební instituce Roger a.s.” (www.roger.cz) a v roce 2020 se stala součástí skupiny KB.

Služba instantPlatba nabízela pružný a efektivní způsob provozního faktoringového financování, díky čemuž byli podniktelé schopni získat do 3 dnů až 75 % z neproplacených faktury a zbylých 25 % po zaplacení odběratelem. Financování bylo založeno na postoupení pohledávky z obchodního styku se splatností 30–120 dnů. Zjednodušeně šlo o to, že jste pomocí této služby mohli získat finanční prostředky za své faktury předem, což mohlo pomoci s firemním cashflow. Oproti bankovnímu faktoringu nebylo potřeba garantovat žádný minimální objem fakturace ani počet odběratelů.

Pro koho byla instantPlatba určena?

instantPlatba byla určena pro:

 • Malé a střední společnosti, kterým dlouhé splatnosti faktur bránily v rychlejším rozvoji.
 • Společnosti, jejichž ráz podnikání podléhá sezónním výkyvům, a které se proto nechtějí zavazovat k dlouhodobému bankovnímu financování.
 • Společnosti s inovativním obchodním modelem, ale krátkou historií, které kvůli tomu mají problém získat bankovní financování.
 • Start-upy, pro pomoc při rozjezdu a rozvoji podnikání.
 • Firmy, které dodávají velkému bonitnímu odběrateli s obratem nad 250 milionů korun.

Kolik stálo financování faktur přes instantPlatbu?

Cena financování se skládala z administračního poplatku 1–1,5 % z faktury a průměrného úroku 5,7 % p.a.

Cena financování závisela na hodnotě a četnosti faktur a profilu odběratele. Registrace a zadávání faktur bylo zdarma. Platilo se až za skutečné financování, které si každý subjekt nastavil tak, aby mu plně vyhovovalo.

Jaké podmínky musel splňovat odběratel?

Aby bylo možné faktury financovat pomocí instatPlatby, musel každý odběratel splňovat následující podmínky:

 • Průhledná vlastnická struktura.
 • Sídlo v rámci EU.
 • Obrat minimálně 250 milionů Kč.
 • Nesmí mít délku splatnosti závazku delší než 120 dní.
 • Neplatí závazky později než 15 dní po splatnosti.
 • Musí mít čistý insolvenční rejstřík.
 • Nesmí být předlužený – závazky nepřesahují aktiva.

Podklady k finanční situaci si instantPlatba obstarávala z vlastních zdrojů.

Co se stalo, pokud odběratel nezaplatil fakturu?

Prvních 60 dní po datu splatnosti docházelo ke komunikaci s odběratelem ve spolupráci s klientem a snaze problém vyřešit. Pokud v této době nedošlo k úhradě, pak:

 1. Pokud byla pohledávka pojištěná a odběratel 60 dnů po splatnosti nezaplatil, došlo k dohodě na přihlášení k pojistnému plnění.
 2. V případě, že pohledávka pojištěna nebyla, došlo ke zpětvzetí dané pohledávky (tzv. regresní faktoring) a financovaná částka bude nárokována po klientovi. V případě potřeby je možné se dohodnout na splátkovém kalendáři.

Odkud získávala instantPlatba prostředky na financování faktur?

Prostředky na financování faktur klientů byly kombinací vlastního kapitálu a prostředků od lokálních českých finančních institucí a investorů.

Screenshot již neexistujícího webu instantplatba.cz.

Během roku 2018 došlo k přejmenování InstantPlatby na společnost “Platební instituce Roger a.s.” (www.roger.cz) a v roce 2020 se stala součástí skupiny KB.. Tento článek má pouze informativní charakter.

Přejít nahoru