FAAMG

FAAMG style portfolio na víc jak třicet let?

Už nějakou dobu mám v hlavě nápad na systematický obchodní přístup, který by byl schopný překonávat strategii buy&hold indexu S&P 500. Zkratku FAAMG zná asi každý a za posledních několik let se hezky vžila do širokého povědomí investiční veřejnosti. Jde o společnosti s největší tržní kapitalizací v indexu S&P 500 – Facebook, Amazon, Apple, Microsoft a Google. Myšlenka je následující – jak by se na historických datech chovalo portfolio složené z pěti (deseti, dvaceti) největších společností a bylo by vůbec schopno překonat index při zachování rozumné míry návratnosti a volatility? Troufám si tvrdit, že podobnou studii ještě nikdo na world-wide webu nepublikoval. 🙂

TOP společnosti z hlavních indexů budou vždy přitahovat zájem široké veřejnosti. Ty si navíc díky fenoménu indexovému investování ukusují značný díl peněz od pasivnějších investorů, protože spousta větších indexů je vážená dle tržní kapitalizace obsažených titulů. Graf níže znázorňuje srovnání výkonnosti indexu S&P 500 vůči FAAMG portfoliu. Posuďte sami, volatilita je sice vysoká, ale ta outperformance…

Srovnání výkonnosti indexu S&P 500 a FAAMG portfolia. Zdroj: https://portfolioslab.com/portfolio/faamg.

Problém všech podobných portfolií sledujících výkonnost akcií FAAMG však spočívá v tom, že známe historii a víme, že těchto pět konkrétních společností je v první desítce již několik let (klam přeživších, tzv. survivorship bias), což samozřejmě třeba v roce 2014 nikdo nevěděl. Tehdy byly v první pětce Apple, Exxon, Alphabet, Microsoft a Berkshire Hathaway. A můžete se vsadit, že v roce 1990 to byly zcela jiné firmy.

Abych co nejvíce eliminoval výše zmíněné neduhy, bylo k řádnému otestování myšlenky FAAMG style portfolia zapotřebí nejdříve zjistit, jaké společnosti byly na TOP příčkách v každém roce ideálně s co nejdelší historií. To nebylo vůbec snadné dohledat, protože neexistuje jediný důvěryhodný zdroj, ze kterého by se dalo čerpat. Nakonec se mi to podařilo od roku 1990 do současnosti (34 let) ručním sestavením z několika rozumných zdrojů. Vizuálně zpracované údaje si můžete prohlédnout zde.

Pozn.: Data jsem dával dohromady delší dobu. Nepište mně prosím, že se neshodují s již zveřejněnými seznamy z videí na YouTube, Twitteru nebo různých diskusních fór (neberu jako důvěryhodné zdroje a přístup k Bloomberg terminálu bohužel nemám). Dost možná se pořadí může lišit, stejně jako kapitalizace jednotlivých společností. Nicméně k rámcovému ověření své myšlenky nepotřebuji dokonale přesné údaje. K otestování tendencí zcela dostačují data, která mám.

Backtest

  Technikálie
 • Použité datové řady jsou nominální, nejsou tedy očištěny o vliv inflace.
 • Použité datové řady jsou upraveny o dividendy (dividend-adjusted).
 • Poplatky na jeden obchod jsou počítány jako $0,0035 za 1 akcii, minimálně však $0,35 za otevření pozice. Za uzavření to stejné (odpovídá Interactive Brokers).
 • Skluzy v plnění (tzv. slippage) nejsou započítány.
 • Vstupní i výstupní ceny jsou za denní uzavírací ceny (close).
 • V rámci backtestů není zohledněná nutnost zdanit dividendy a zisky z obchodování 15% sazbou, které neprošly časovým testem tři roky.
 • Všechny backtesty počítají s pákou 1:1. Veškerý realizovaný zisk je reinvestovaný, stejně tak dividendy.
 • Testované období od 1.1.1990 do 1.12.2023, tedy téměř 34 let!
 • Startovní kapitál 100.000 USD.

Pravidla strategie

 1. První obchodní den každého roku se do portfolia nakoupí 5/10/20 akcií dle jejich tržní kapitalizace (řazeno sestupně) v tomtéž roce. Například na začátku roku 2023 bylo TOP pět akcií s největší tržní kapitalizací následujících: AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN a BRK.B.
 2. Každý titul má v portfoliu stejnou váhu (equal weighted), takže pro portfolio o pěti akciích bude každému titulu náležet 20% podíl a tak dále.
 3. K prvnímu obchodnímu dni v daném roce zároveň dojde k rebalancování všech akcií tak, aby měly v portfoliu stále stejnou váhu.
 4. Portfolio je neustále 100% zainvestované. K odprodeji původních nebo nákupu nových akcií dochází pouze v případě, že se změní jejich tržní kapitalizace a vypadnout tak ze seznamu.
 5. Testovat budu celkem tři strategie/portfolia – TOP5 akcií (označeno jako S&P5), TOP10 akcií (označeno jako S&P10) a TOP 20 akcií (označeno jako S&P20). Benchmarkem pro srovnání bude index S&P 500 Total Return ($SP500TR).

Strategie S&P5 vs S&P500

Strategie S&P5 drží v portfoliu vždy pět akcií (každou po 20 %) dle jejich tržní kapitalizace (řazeno sestupně) v odpovídajícím roce. Rebalancování všech pozic probíhá k prvnímu obchodnímu dni daného roku.

Srovnání návratnosti (horní část) a drawdownu (spodní část) strategie S&P5 vs S&P500,
období 1.1.1990 – 1.12.2023.

Portfolio s pěti největšími akciemi podle tržní kapitalizace v posledních několika letech výrazně překonávalo index S&P 500, ale s mnohem vyšší volatilitou. Tato skutečnost mě příliš nepřekvapuje, vždyť je složeno pouze z pěti akcií, takže se dalo očekávat, že bude mít mnohem vyšší betu. Co mě však vadí mnohem více než vyšší volatilita, je velmi dlouhá doba, po kterou bylo portfolio v drawdownu, konkrétně od roku 2000 do roku 2013, tedy necelých 14 let! Při vědomí toho, že index S&P 500 dosáhl nových maxim již po šesti letech, by jen málo investorů vydrželo tak brutálně dlouhý drawdown.

V tabulce níže je srovnání různých metrik indexu S&P500 vůči S&P5 ve sledovaném období.

metrikaS&P500S&P5
počáteční kapitál$100,000$100,000
čistý zisk$2,473,491.95$3,165,271.06
čistý zisk %2473.49%3165.27%
expozice100%100%
roční návratnost10.04%10.82%
poplatky$1.81$1278.83
max. drawdown-55.25%-59.16%
volatilita18.18%20.91%
CAR / max DD0.180.18
FinHacker.cz
Srovnání jednotlivých ukazatelů výkonnosti ve sledovaném období mezi S&P500 a S&P5. Zelené pole indikuje lepší hodnotu než benchmark, červené horší a šedé stejnou.

Strategie S&P10 vs S&P500

Strategie S&P10 drží v portfoliu vždy deset akcií (každou po 10 %) dle jejich tržní kapitalizace (řazeno sestupně) v odpovídajícím roce. Rebalancování všech pozic probíhá k prvnímu obchodnímu dni daného roku.

Srovnání návratnosti (horní část) a drawdownu (spodní část) strategie S&P10 vs S&P500,
období 1.1.1990 – 1.12.2023.

Volatilita druhého portfolia S&P10 je již o něco nižší než volatilita S&P5, ale na můj vkus je stále příliš vysoká ve srovnání s benchmarkem. Maximální drawdown -63,27 % oproti -55,25 % u S&P 500 je v kombinaci s dlouhodobým drawdownem (více než 14 let) něco, co by mě osobně od podobného investičního přístupu odrazovalo.

V tabulce níže opět srovnání metrik výkonnosti sledovaného portfolia s indexem S&P500.

metrikaS&P500S&P10
počáteční kapitál$100,000$100,000
čistý zisk$2,473,491.95$2,997,826.62
čistý zisk %2473.49%2997.83%
expozice100%100%
roční návratnost10.04%10.65%
poplatky$1.81$1442.93
max. drawdown-55.25%-63.27%
volatilita18.18%19.46%
CAR / max DD0.180.17
FinHacker.cz
Srovnání jednotlivých ukazatelů výkonnosti ve sledovaném období mezi S&P500 a S&P10. Zelené pole indikuje lepší hodnotu než benchmark, červené horší a šedé stejnou.

Strategie S&P20 vs S&P500

Největším úskalím obou předchozích přístupů bylo, že sledovaná portfolia byla příliš koncentrovaná. Dalším logickým krokem bylo sestavit portfolio z více akcií tak, aby alokace na jednu pozici nebyla příliš vysoká, ale ani příliš nízká. K takovému účelu výborně posloužila poslední strategie označená jako S&P20.

Strategie S&P20 drží v portfoliu vždy dvacet akcií (každou po 5 %) dle jejich tržní kapitalizace (řazeno sestupně) v odpovídajícím roce. Rebalancování všech pozic probíhá k prvnímu obchodnímu dni daného roku.

Srovnání návratnosti (horní část) a drawdownu (spodní část) strategie S&P20 vs S&P500,
období 1.1.1990 – 1.12.2023.

Teď to konečně začíná být zajímavé! Pouhým okem lze snadno vidět, že strategie S&P20 měla v minulosti tendenci dosahovat nižších drawdownů než benchmark (více v další analýze). A co víc… portfolio konečně netrpí delšími drawdowny než samotný index. Průměrný roční výnos 11,29 % oproti 10,04 % u indexu S&P 500 je docela solidní na to, že se defacto jedná o přístup buy&hold, do kterého se zasahuje jednou ročně.

metrikaS&P500S&P20
počáteční kapitál$100,000$100,000
čistý zisk$2,473,491.95$3,671,863.61
čistý zisk %2473.49%3671.86%
expozice100%100%
roční návratnost10.04%11.29%
poplatky$1.81$1539.67
max. drawdown-55.25%-53.07%
volatilita18.18%18.32%
CAR / max DD0.180.21
FinHacker.cz
Srovnání jednotlivých ukazatelů výkonnosti ve sledovaném období mezi S&P500 a S&P20. Zelené pole indikuje lepší hodnotu než benchmark, červené horší a šedé stejnou.

Někomu může průměrné roční zhodnocení 11,29 % připadat jako velmi málo, ale tento 1,25% nadvýnos oproti S&P 500 se může v delším časovém horizontu velmi pěkně nasčítat, což v tomto případě představuje rozdíl 1198,37 % (za necelých 34 let)! Kromě nižšího maximálního drawdownu dosahuje strategie velmi podobné volatility (počítané jako anualizovaná směrodatná odchylka denních změn) jako S&P 500. U stále tak koncentrovaného portfolia mi to připadá velmi dobré.

Celkové srovnání

Pro přehlednost ještě srovnání jednotlivých ukazatelů výkonnosti všech tří sledovaných portfolií s indexem S&P500.

metrikaS&P500S&P5S&P10S&P20
počáteční kapitál$100,000$100,000$100,000$100,000
čistý zisk$2,473,491.95$3,165,271.06$2,997,826.62$3,671,863.61
čistý zisk %2473.49%3165.27%2997.83%3671.86%
expozice100%100%100%100%
roční návratnost10.04%10.82%10.65%11.29%
poplatky$1.81$1278.83$1442.93$1539.67
max. drawdown-55.25%-59.16%-63.27%-53.07%
volatilita18.18%20.91%19.46%18.32%
CAR / max DD0.180.180.170.21
FinHacker.cz
Srovnání jednotlivých ukazatelů výkonnosti ve sledovaném období. Zelené pole indikuje lepší hodnotu než benchmark, červené horší a šedé stejnou.

Znalost maximálního drawdownu zkoumané strategie je zcela jistě nutností, ale není to dostačující informace ohledně rizikového profilu celého sledovaného období. Proto navíc porovnávám hloubku a délku několika hlavních drawdownů, jak ukazuje následující tabulka.

max. DDS&P500S&P5S&P10S&P20
1990-19.18%-16.89%-19.42%-19.09%
1994-8.47%-23.53%-15.46%-8.90%
2002-47.41%-56.85%-56.29%-41.58%
2009-55.25%-59.16%-63.27%-53.07%
2019-15.99%-24.23%-19.20%-13.13%
2020-33.79%-27.46%-26.86%-30.43%
2022-24.49%-45.44%-35.70%-28.80%
FinHacker.cz
Srovnání TOP 7 hlavních drawdownů ve sledovaném období. Zelené pole indikuje lepší hodnotu než benchmark, červené horší a šedé stejnou.

Strategie S&P20 měla pět ze sedmi měřených drawdownů nižší než benchmark. Pouze v roce 2022 dosáhla o něco horšího drawdownu (-28,80 %) než index S&P500 (-24,49 %). Ve většině případů byl drawdown strategie S&P20 také snesitelnější než u ostatních dvou portfolií.

Výkonnost portfolia S&P20 vypadá z mého pohledu velmi zajímavě, a to jak z hlediska výnosu, tak také s ohledem na volatilitu. Avšak ještě před tím, než se poběžíte nalogovat do obchodní platformy, prodáte stávající portfolio a nakoupíte TOP 20 firem z indexu S&P 500, je potřeba zmínit ještě jednu věc, která mě osobně od obchodování tohoto systematického přístupu lehce odrazuje… 👇

rokS&P500S&P5S&P10S&P20
1990-4.8%3.4%10.0%6.8%
199130.5%30.0%40.2%34.1%
19927.6%-8.1%-5.5%-0.7%
199310.1%-9.1%-2.6%3.7%
19941.3%4.7%7.8%8.1%
199537.6%40.7%43.0%44.7%
199623.0%36.8%34.1%35.0%
199733.4%27.2%36.2%46.0%
199828.6%49.8%48.7%44.4%
199921.0%49.3%34.0%24.7%
2000-9.1%-21.0%-16.3%-5.3%
2001-11.9%-15.7%-8.3%-7.4%
2002-22.1%-20.1%-24.0%-21.5%
200328.7%21.1%15.0%22.7%
200410.9%7.3%2.6%2.8%
20054.9%0.3%-1.4%-1.4%
200615.8%16.8%11.9%15.8%
20075.5%-2.6%3.2%8.8%
2008-37.0%-31.4%-24.6%-35.6%
200926.5%12.6%11.2%21.1%
201015.1%10.8%10.5%10.2%
20112.1%10.0%12.4%2.2%
201216.0%10.7%11.4%14.8%
201332.4%30.0%25.9%25.2%
201413.7%16.9%14.5%8.0%
20151.4%8.3%1.6%2.4%
201612.0%14.5%15.6%14.0%
201721.8%28.0%31.4%22.8%
2018-4.4%2.9%-2.2%0.6%
201931.5%42.6%38.0%30.4%
202018.4%52.7%31.5%17.7%
202128.7%35.6%26.3%27.3%
2022-18.1%-42.5%-32.7%-21.5%
202321.5%46.5%27.6%41.8%
FinHacker.cz
Srovnání návratnosti v jednotlivých letech mezi S&P500 a sledovanými portfolii. Zelené pole indikuje lepší hodnotu než benchmark, červené horší a šedé stejnou.

Prohlédněte si prosím tabulku výše. Všechna červená pole znázorňují podvýkonnost vůči indexu S&P 500 na roční bázi. Zatímco dva roky po sobě bych byl z psychologického pohledu schopný “ustát” a strategii dál konzistentně obchodovat, u tří a více let po sobě už bych měl s největší pravděpodobností pochybnosti. Několik delších období podvýkonnosti vůči benchmarku nebyly vůbec výjimkou: 2003-2005 (tři roky), 2009-2014 (pět let) a 2019-2022 (čtyři roky). Portfolio S&P5 a S&P10 underperformovalo 15 let z 34, u S&P20 to bylo 14 let z 34. Je tedy třeba mít na paměti, že každá strategie má svá lepší i horší období, která mohou trvat i několik let. Obchodování podobných přístupů chce zkrátka pevné nervy.

Dodatek k danění

Ačkoli vypadá průměrný roční výnos strategie S&P20 atraktivně, je třeba mít na paměti následující skutečnosti:

V rámci backtestů není zohledněná nutnost zdanit dividendy a zisky z obchodování 15% sazbou, které neprošly časovým testem tři roky.

To znamená, že roční výnos všech tří uvažovaných strategií bude o nějakou tu desetinu procenta horší, protože jak přijaté dividendy, tak realizované zisky z uzavřených pozic musí být zdaněny, a to buď z důvodu rebalancování, nebo vyřazení ze seznamu z důvodu nižší tržní kapitalizace než u ostatních akcií. Nepůjde o nic zásadního, ale bude třeba zohlednit drobnou korekci ročního výnosu.

Zároveň je ale potřeba zmínit, že u držení nízkonákladového ETF sice nezaplatíme žádné daně, protože tříletý časový test, ale ročně nás to bude stát 0,04% (TER), což například z $3.000.000 portfolia dělá jenom za jeden rok 1200 USD!

Závěr

Patříte-li mezi investory nebo obchodníky, kteří preferují vyšší volatilitu portfolia s cílem dosáhnout potenciálně vyššího zhodnocení, může pro vás být výše uvedený systematický přístup zajímavou inspirací. Pro mě osobně jsou robustní systémy, jako je tento, jednoznačně lepší volbou než pocitový stockpicking nebo aktivnější obchodování.

Pokud se vám představený systém líbí a chtěli byste jej zařadit do svého portfolia, mějte na paměti, že klíčem k úspěchu je konzistentní obchodování v delším horizontu a že ne každý rok musí přinést lepší výsledky než strategie buy&hold indexu S&P 500.

Líbil se vám článek?   
4.9 (20)

Subscribe
Upozornit na
guest

36 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Vojta

Viděl bych tam jistou nevýhodu, že tohle porovnání pro případ, že jsem nastoupil do strategie právě před 34 lety. Bylo by vhodné ještě vyhodnotit, v kolika % let kdybych začal dle strategie obchodovat, by byl výsledek třeba SP20 lepší než SP500 – hrubým pohledem do grafu bych řekl, že třeba v letech tak 1999-2008 to neplatí. Obdobně by bylo zajímavé ověřit stabilitu modelu tak, že stejný model provedu ale s předpokladem, že k rebalanci portfolia nedochází v první obchodní den v roce, ale v několika jiných dnech.

Petr

Tyjo, to muselo dát práce. Klobouk dolů, tohle je skvělý rozbor. 

Co jsem si z toho odnesl? No,

 • jednak to, že 11.29% ročně je fakt při složeném úrokování mnohem víc než 10.04% ročně, 
 • jednak to, že kdybych byl býval investoval ve dvaceti, tak jsem teď v padesáti asi dost za vodou,
 • a nakonec to, že v horizontu 30 let je opravdu těžké na akciích PRODĚLAT. 

Ještě mě napadla když koukám na ty grafy hezká myšlenka k poklesům – 30%, 40% i 50% pokles může pohodlně nastat – i klidně 2x-3x za život investora. Klíčové je v takovém případě eliminovat defekaci, prostě se z toho nep***at ;-) 

Peter

Skvely suhrn. Dakujem. Este aby na tych S&P20 bolo ETFko a mame vyriesene :)

Libor

To Japonsko je pro mě největší strašák v oblasti dlouhodobého investování

Tomas

Kdyby rostl 127 % ročně, tak za 40 let je to ze 100 hodnota indexu 17 419 443 951 770 200.
Pokud ze 100 vzrostl na 39000 za 40 let, tak je to 16,08 % p. a. Je to hodně nebo ne? :-)

Andrej

Ahojte, sám obchodujem stratégiu ktorá je trocha viac aktívna (mesačná rotácia) ale ako jediné kritériu výberu akcie je turnover za posledný mesiac (Volume*Close). V praxi to sú skoro vždy FAANG a občas MSFT,TSLA. Jediné dodatočné kritériu je, že hlavné indexy nepadajú a sizing jednotlivých tickerov je obmedzovaný volatilitou. Historický DD je niekde okolo 20% a CAR je sa tiež blíži 20%. Posledné roky kedy mi veľa stratégií šlo do strany táto performuje ako na stereoidoch. Obchodovanie so “stádom” má naozaj niečo do seba..

Tomas

Zní to jako velmi zajímavá strategie. Trochu připomíná momentum, které zdá se obecně na trzích relativně dobře fungovalo. Máte k tomu nějaké zdroje či poznatky, z čeho jste vycházel? Díky.

Andrej

Ani nie.. resp až tak veľmi to nekoreluje s momentum stratégiami, ktoré mám. Občas sa tam samozrejme objaví akcia ktorá má aj silné momemntum, tento rok napríklad NVDA, ale ináč prakticky točím FAANG(+MSFT, TSLA). Samozrejme nedá sa hovoriť o nejakej silnej diverzifikácii, ale výber je nie je momentum ale skôr akcie ktoré sa “točia”.

Andrej

Jasne. Drevorubača preferujem aj ja. Sám sa snažím zjednodušiť kód čo najviac. Podmienku na indexy môžeš dať prakticky “akúkoľvek”. Ja som sa s tým veľmi nezaoberal. Dal som 200MA (pre NDX a SPX). Neoptimalizoval som ich nijak.
Môžem poslať kôd ked sa chceš pohrať ale vieš ako to je keď to napíše niekto iný… :) Prípadne môžeme potom porovnať výsledky, keď budú jasné pravidlá.

Ja podľa turnover tiež vyberám tituly z Indexu pre moje swingové obchody :) Prakticky Turnover filter pužívam skoro stále aby som sa vyhol menej “štandartným” akciam.
A.

Tomas

Tenhle nápad jsem měl taky, ale nedokázal jsem to takto dotáhnout do konce. Díky za analýzu! Skoro to vypadá, že kdyby člověk chtěl pasivně hrát tuto hru, ne úplně stejná, ale zajímavá varianta by byl Dow Jones Industrial Average, na dnešní dobu silně koncentrovaný index (30 společností), navíc average index, se zcela odlišným vážením proti kapitalizačním indexům.

Tomas

Bezva díky. No koukám, že DJIA a S&P 500 (oba vč. dividend) paradoxně za posledních 30let performovaly úplně stejně, a s totožným Sharpe ratio. Na to, jak je DJIA trochu exotický, je to zajímavý výsledek. Nicméně, z logiky věci, by S&P20 tedy nepřekonal.
https://curvo.eu/backtest/en/compare?portfolios=NoIgIgUgkggiA0xRQKIAY0CECsBmAMgCy7ZoICMAutUA%2C%20NoIgygZACgBArABgSANMUBJAokgQnXAWQCUEAOAdlQEYBdeoA

Filip

Ahoj,
díky za zajímavou analýzu. Chci se zeptat, jak jsi počítal s tím rebalancingem? – možná jsem to jen špatně pochopil.
Znamená to, že vždy k 2. 1. (nebo prostě k prvnímu burzovnímu dni po novém roce) uděláš rebalancing podle aktuální tržní kapitalizace TOP 20 firem z indexu S&P 500?
To v zásadě vylučuje průběžný nákup během roku – dolar cost averaging… Nebo je to jinak a dá se to nějak kombinovat?

A ještě jeden dotaz – v seznamu holdings S&P 500 je v první desítce dvakrát Google (Alphabet Inc. Class A a Alphabet Inc. Class C). Jak jsi naložil s tímto problémem. Počítal jsi je tam tedy takto dvakrát, nebo jsi zařadil jen jednu (asi tu áčkovou) a vzal tedy logicky i společnost na 21. místě (místo toho jednoho Google)?
Díky za vysvětlení.
Filip

Filip

Ahoj,
díky za vysvětlení. Mě právě zajímá ta možnost průběžného dokupování, protože ta tvá strategie je vlastně hlavně pro ty, kteří už mají kapitál pro investice daný a stoprocentně jej zainvestují. Případně jednou do roka (první obchodní den v lednu) přikoupí.
Jak by to ale fungovalo v momentě, kdy by ten equal-weight koláč 20 akcií člověk kupoval 1x měsíčně / 4x do roka?
Předpokládám, že tam by to bylo trochu jinak a také by se muselo častěji rebalancovat (dodatečné náklady a vyšší zdanění)…
Měl bys ideu, jak s tím pracovat takto průběžně?
Díky.

Andrej

Ahoj FinHacker,
ešte som trocha premýšľal nad stratégiou. Zopár vecí čo by bolo zaujímave skúsiť. Nemám data tak skúsim aspoň takto:

*Prvých 20 akciíí rozdeliť kapitál do akcií podľa ich kapitalizácie.V tvojom Backteste si šiel predpokladám iba rovnomorne.

*Použiť normalizovaný risk akcii (niečo ako Clenow v knihe s momentom). Tzn prideľovanie kapitálu akcii podľa toho ako je volatilná. Menej volatilná viac kapitálu.

Napríklad podľa HV:
target_vol = 5;
    HV = StDev( log( C / Ref( C, -1 ) ), 1000 ) * ( 252 ^ .5 ) * 100;
    pos_size = Min( ( target_vol / HV ), 0.1) * 100;

Roman

Díky moc za tuto analýzu. Jinak, to asi víš, existují i ETF s menším počtem top firem a S&P500. Ty taky o něco překonávají samotné S&P500.

Roman

S&P top50: XLG
mega-cap growth: MGK, USMC
“magnificent seven”: MAGS

Petr

MAGS. No fakt, že jo. On existuje ETF na Amazon, Microsoft, Meta, nVidii, Apple, Google a Teslu.

https://www.roundhillinvestments.com/etf/mags/

To si to lidi nemůžou kopit po jednom? Kam ten svět spěje … ale co, aspoň mají Expense Ratio 0.29% a to se vyplatí!

Katerina

Dovolím si ještě připomenout, že je na zvážení jestli za 1% nadvýkonnosti stojí riziko 40% riziko dědické daně z držení US akcií nebo US ETF. Při long term investování bych zhodnotila i toto. V momentě, kdy bude EU ETF, tak problém je vyřešen.

Roman

Jinak nevím, jestli si to tehde zaregistroval, ale ještě před pár lety IBKR nabízel v TWS nástroj na skládání a rebalance portfolia. A jako ukázková šablona tam právě byl výběr 10 největších akcií z S&P500 (+snad ještě nějaká kritéria) a u srovnání s S&P500 bylo taky vidět nadvýkonnost. Ale bylo to nějaké rozbité (mě to na demu moc dobře nefungovalo) a pak to zrušili úplně.

Přejít nahoru