Jakou výkonnost měly moje automatické obchodní strategie (AOS) v prvním pololetí 2020

Na několika místech zde na blogu jsem zmiňoval, že jsem využil nedávné výprodeje v březnu a dubnu k tomu, abych realokoval všechen kapitál vyhrazený pro obchodování pomocí AOS do dlouhodobého investování, zejména do amerických ETFek. Důvodů jsem měl hned několik (popsaných třeba tady), ale hlavně jsem začal mít pocit, že z dlouhodobého hlediska pravděpodobně nebudu schopný překonávat indexy.

To ale neznamená, že bych se zpětně nemohl podívat, jakou hypotetickou výkonnost moje AOSy měly v prvních šesti měsících roku 2020. Sám jsem zvědavý…

Alokace mezi různé styly a strategie

Veškerý kapitál, který jsem měl určený pro automatické obchodování, byl rozdělený do několika stylů obchodování následovně:

  • 50 % do reverse-to-mean strategií, tedy takových, které obchodují návrat k normálu,
  • 50 % do momentum (rotačních) strategií, které drží pozice déle, ale jsou aktivnější než buy & hold,
  • 30 % do short selling strategií spekulujících na poklesy trhů.

Moment, celkem to ale dává 130 %… Ano, v podstatě lze říct, že pokud bych měl veškerý volný kapitál využitý, obchodoval bych na páku 1,3:1. Ale díky tomu, že se pohybuje průměrná expozice v jednotlivých strategiích od 10 % do 20 %, mohl jsem volný kapitál s nekorelujícími strategiemi sdílet, což jsem taky dělal.

V rámci reverse-to-mean strategií jsem obchodoval celkem tři, u momentum stylu to byla jedna a pro short selling jsem měl dvě strategie.

  Technikálie
  • Datové řady nejsou upraveny o dividendy (dividend adjusted). Dividendy přičítám k celkovému účtu v den jejich výplaty (ex-dividend day) a daním je sazbou 15 %.
  • Poplatky za jeden obchod počítám jako $0,005 za 1 akcii, minimálně však $0,50 za otevření pozice. Za uzavření to stejné (odpovídá Interactive Brokers).
  • Skluzy v plnění (tzv. slippage) nejsou započítány.
  • Backtestovní bylo prováděno s použitím survivorship bias free databází.
  • Veškerý zisk se dále reinvestuje.
  • Všechny backtesty vychází z období od 31.12.2019 do 29.6.2020 včetně.

Reverse-to-mean strategie

Tento typ strategií využívá efektu návratu k “normální” hodnotě. Standardně tedy fungují tak, že čekají na určitou přehnanou reakci trhů směrem dolů, aby nakoupily přeprodané akcie.

Strategie jsem měl pojmenované vlastními názvy, tady je budu pojmenovávat více systematicky, aby v tom nebyl chaos.

Strategie Reverse-to-Mean_1

Vlastnosti: v rámci reverse-to-mean strategií bylo této věnováno 30 % kapitálu, obchodování akcií z koše S&P 100 na páku 1,5:1, přikupování (scale-in) do ztrátových pozic, průměrná délka držení 4,25 dnů, pouze long pozice, denní timeframe, maximum otevřených pozic 30, každé pozici se přiřazuje 1/20 kapitálu (obchoduje se na páku).

Souhrnné výsledky strategie Reverse-to-Mean_1.
Výkonnost strategie Reverse-to-Mean_1 včetně průběhu drawdownu.

Je až s podivem, jak perfektní průběh měla strategie v době koronakrize. Maximální drawdown pouze -7,6 %. Oproti buy & hold jednoznačně lepší.

Strategie Reverse-to-Mean_2

Vlastnosti: v rámci reverse-to-mean strategií bylo této věnováno 35 % kapitálu, obchodování akcií z koše Russell 3000 na páku 2:1, bez přikupování do ztrátových pozic, průměrná délka držení 3,88 dnů, pouze long pozice, denní timeframe, maximum otevřených pozic 20, každé pozici se přiřazuje 1/10 kapitálu (obchoduje se na páku).

Souhrnné výsledky strategie Reverse-to-Mean_2.
Výkonnost strategie Reverse-to-Mean_2 včetně průběhu drawdownu.

U této strategie už výkonnost tak růžová není, ale není to žádná tragédie ve srovnání se strategií buy & hold indexu Russell 3000. Maximální drawdown byl dokonce u AOSu mnohem nižší (-15 % vs -35 %). Je vidět, že na začátku března došlo k aktivaci filtru, který strategii na nějakou dobu vypnul.

Strategie Reverse-to-Mean_3

Vlastnosti: v rámci reverse-to-mean strategií bylo této věnováno 35 % kapitálu, obchodování akcií z vlastnoručně konstruovaného koše akcií (odpovídá Q500US na Quantopianu) s pákou 1:1, bez přikupování do ztrátových pozic, průměrná délka držení 2,98 dnů, pouze long pozice, denní timeframe, maximum otevřených pozic 10, každé pozici se přiřazuje 1/10 kapitálu.

Souhrnné výsledky strategie Reverse-to-Mean_3.
Výkonnost strategie Reverse-to-Mean_3 včetně průběhu drawdownu.

Trošku lepší situace než u předešlé strategie, nicméně oproti buy & hold opět zaostává. Sice má o něco menší drawdown (-25 % vs -33,71 %), ale horší celkovou výkonnost. I v tomto případě došlo k automatickému vypnutí strategie od poloviny března do konce dubna, což částečně uškodilo.

Momentum (rotační) strategie

V mém podání se jedná o typ strategií, které drží pozice řádově měsíce a jsou trošku více řízené než klasické buy & hold. Zpravidla se rotují akciové pozice na měsíční bázi dle předchozí výkonnosti. Také zde využívám různých filtrů k vypínání strategií v případě, že se trhy propadají.

Strategie Momentum_1

Vlastnosti: v rámci momentum strategií bylo této věnováno 100 % kapitálu, rotování akcií na měsíční bázi z koše S&P 500 s pákou 1:1, bez přikupování do ztrátových pozic, průměrná délka držení 63 dnů, pouze long pozice, denní timeframe, maximum otevřených pozic 20, každé pozici se přiřazuje 1/20 kapitálu.

Souhrnné výsledky strategie Momentum_1.
Výkonnost strategie Momentum_1 včetně průběhu drawdownu.

Momentum strategie jednoznačně zaostává za buy & hold indexu S&P 500. Důvod je jasný. Strategie používá filtr, který způsobuje uzavírání málo výkonných akcií a neotevírání nových. Aktuálně jsou otevřené pouze tři pozice a čeká se na deaktivování filtru, který brání znovu-otevírání pozic.

Poznámka: Filtry, které mají za úkol vypínat / zapínat AOSy, mně osobně přijdou dost nebezpečné, protože je jich většina napasována na vývoj a chování trhů v minulosti. Typicky používání klouzavého průměru s periodou 200 v dnešních trzích výkonnost strategií vesměs snižuje, viz. vývoj equity výše.

Short selling strategie

Jestli je v posledních dvou dekádách v trzích něco náročného, je to jednoznačně shortování akcií. Stačí se podívat na pár notoricky známých příkladů typu Tesla (TSLA) nebo Shopify (SHOP) a každému je jasné, že short selling nebude nic jednoduchého na psychiku většiny obchodníků.

Já jsme měl strategie na shortování akcií nasazené ne z důvodu, aby mně přinášely dodatečné zhodnocení, nýbrž jako hedging a derisking celého portfolia. Dle výše uvedených podílů je vidět, že jsem jim přiřazoval kapitál pouze 30 %, protože jsem zažil případy, kdy proti vám akcie gapne o více jak 100 % a to není nic příjemného.

Zajímavost: Od českých prodejců kurzů jsem dokonce zahlédl doporučení obchodovat short systémy se stejným podílem kapitálu jako na stranu long. Noooo, hodně štěstí!

Strategie Short-seller_1

Vlastnosti: v rámci shortovacích strategií bylo této věnováno 50 % kapitálu, obchodování akcií z koše S&P 500 s pákou 1:1, bez přikupování do ztrátových pozic, průměrná délka držení 1,31 dnů, pouze short pozice, denní timeframe, maximum otevřených pozic 10, každé pozici se přiřazuje 1/10 kapitálu.

Souhrnné výsledky strategie Short-seller_1.
Výkonnost strategie Short-seller_1 včetně průběhu drawdownu.

AOS je za prvních šest měsíců lehce v plusu. Maximum na konci května bylo necelých 12 %, nicméně v nejproblematičtějších měsících (únor a březen) strategie nijak nepomáhala.

Strategie Short-seller_2

Vlastnosti: v rámci shortovacích strategií bylo této věnováno 50 % kapitálu, obchodování akcií z vlastnoručně konstruovaného koše akcií (odpovídá Q500US na Quantopianu) s pákou 1:1, bez přikupování do ztrátových pozic, průměrná délka držení 2,40 dnů, pouze short pozice, denní timeframe, maximum otevřených pozic 10, každé pozici se přiřazuje 1/10 kapitálu.

Souhrnné výsledky strategie Short-seller_2.
Výkonnost strategie Short-seller_2 včetně průběhu drawdownu.

Ani druhá shortovací strategie nijak závratně nepomáhala v nejhorších měsících. Navíc je oproti sell & hold indexu S&P 500 výrazně horší z hlediska výkonnosti.

Zajímavost: V případě výprodejů v době korona krize ani jedna short selling strategie nepomohla. V minulosti tomu tak samozřejmě nebylo :-) Budoucí výkonnost se velmi často liší od backtestových výsledků!

Výkonnost celého portfolia

Z průběhů výše uvedených equity je na první pohled zřejmé, že bude obchodování všech strategií v portfoliu zaostávat za buy & hold. Zde je nutno podotknout, že bylo portfolio a jednotlivé systémy navrženy tak, aby pasivní strategii “nakup a drž” překonávalo. Bohužel platí, že výkonnost z backtestů není zárukou budoucího úspěchu.

Pojďme si obě equity porovnat. Výkonnost portfolia budu srovnávat s indexem S&P 500.

Celkem se tedy jedná o šest obchodních strategií (proto ta šestka v počtu obchodů), počáteční kapitál 1.000.000 USD. Podíly jednotlivých AOSů jsou popsány výše.

Souhrnné výsledky celého AOS portfolia.

Transakční náklady (brokerské komise) jsou již zahrnuty v jednotlivých equity, které jsou zkombinované do portfolia, proto ty nulové poplatky v přehledu.

Výkonnost AOS portfolia včetně průběhu drawdownu.

Ačkoliv zaznamenalo celé portfolio lehce nižší drawdown (-28 % vs -33,71 %), z hlediska YTD zhodnocení je výrazně horší než buy & hold (-10,88 % vs -4,54 %). Abych řekl pravdu, ani mě to moc nepřekvapuje. Ještě to vizuálně srovnám s vývojem svého aktuálního portfolia a indexu S&P 500.

Srovnání výkonnosti reálného portfolia, portfolia AOSů a indexu S&P 500.

Ze srovnání relativní výkonnosti různých portfolií je patrné, že nejnižší volatility bylo dosaženo u portfolia obchodující automatické obchodní systémy, ale současně také nejhoršího YTD zhodnocení (-10,88 %). Oproti tomu mé vlastní reálné portfolio překonává v celkovém zhodnocení od začátku roku jak portfolio AOSů, tak také index S&P 500, a to poměrně výrazně. Navíc je méně volatilní.

Závěr

Určitě nechci tvrdit, že nelze překonat strategii nakup a drž nějakými sofistikovanějšími / diverzifikovanějšími systematickými nebo automatizovanými přístupy. V krátkodobém horizontu to jednoznačně jde, ale už si tolik nejsem jistý výkonností v delším časovém období (pět a více let).

Dnes analyzované portfolio systematických strategií jsem reálně obchodoval ve velmi lehce obměněné podobě v letech 2018 a 2019, takže to není jenom nějaký hypotetický příklad. Nicméně dle aktuální výkonnosti za rok 2020 (a také za 2019) soudím, že jsem s přechodem od AOSů na dlouhodobé investování zatím chybu neudělal.

Jak jste na tom vy? Upřednostňujete obchodování s pomocí systematických strategií nebo raději dlouhodobé investování? Podařilo se vám překonat trh v prvních šesti měsících roku 2020?


Subscribe
Upozornit na
guest

5 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
torgar

Ahoj,
zajimavy blog. Ja jsem pred dvema lety naprogramoval AOS od winpes. Backtesty vypadaly dobre. Bohuzel jsem ho spustil v rijnu 2018, tesne pred vyprodeji. Behem par mesicu jsem byl par desitek procent v minusu. Nasledne jsem do toho zkousel dodelat nejake stop loss filtry, ktere korigovaly maximalni velikost ztraty, ale bez vetsiho uspechu. AOS jsem loni v lete vypnul a zacal se radsi venovat opcim:-)

J.

Libor

Ahoj, ten clanek o 90ce jeste nevysel resp. jsem ho nenasel? :)

torgar

Skvele, to se budu tesit. Nastesti jsem take nemel kdovijak velky ucet.

Přejít nahoru