US estate tax

US estate tax aneb dědická daň z akcií se pravděpodobně bude týkat i vás – 1. díl

Benjamin Franklin napsal v dopise pro Jean-Baptiste Le Roye roku 1789 následující: “Naše nová ústava je nyní zavedena a působí dojmem, který slibuje trvalost, ale na tomto světě není nic jistého, kromě smrti a daní.” Smrt a daně, dvě jistoty, se kterými se dřív nebo později bude muset vypořádat každý z nás. Kromě použití slavného citátu amerického státníka v úvodu tohoto článku bych jen těžko hledal námět hodící se na blog o osobních financích, který by kloubil obě “nepříjemnosti” dohromady. Bohužel se zde jedno z nejméně pochopených, nejzáhadnějších a velkým počtem investorů nejvíce přehlížených témat nabízí. Mluvím o americké dědické dani neboli estate tax, která se netýká pouze nemovitostí a občanů USA, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale rovněž akcií/ETF a kupodivu i nerezidentů USA. Že jste o ní ještě neslyšeli nebo se na vás nevztahuje? O to zajímavější pro vás bude následující text.

Skvělý článek k této problematice sepsal na svém blogu Skejwin – Máte US akcie u Interactive Brokers? Možná vás čeká dědická daň 40 %. Já bych předchozí titulek rozšířil o skutečnost, že se dědická daň netýká pouze klientů Interactive Brokers, ale teoreticky všech brokerů. V dnešním a příštím článku se pokusím toto neznámé a záhadami opředené téma blíže osvětlit a přidat svůj vlastní pohled na celou věc.

Letem světem

V případě pozůstalosti po zesnulých nerezidentech (nonresident alien), kteří nejsou občany Spojených států, je daň z pozůstalosti daní z převodu majetku patřící do americké jurisdikce (US situated assets / US situs), který může zahrnovat hmotný i nehmotný majetek vlastněný ke dni úmrtí zesnulého. Tato daň se uplatní v případě, pokud hodnota pozůstalosti přesáhne zákonem stanovený limit pro osvobození. Dědická daň je vyměřována americkým daňovým úřadem (IRS) a vypočítává se na základě reálné tržní hodnoty pozůstalosti, a nikoliv na základě toho, co zesnulý za svůj majetek původně zaplatil nebo jakou měl hodnotu v době pořízení ❗❗

Pro země, které nemají s USA uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění v případě dědické daně [*], mezi něž patří mimo jiné Česká republika a Slovensko, [1] platí následující:

 • Sazba dědické daně se pohybuje mezi 26 – 40 % dle výše hodnoty majetku.
 • Osvobození od daně je omezené do 60 000 USD a zdanění tak podléhá majetek nad tuto částku.
 • Dědická daň se uplatňuje na majetek patřící do americké jurisdikce (US situs):
  • akcie všech amerických společností (veřejně obchodovaných i soukromých)
  • podílové fondy s domicilem v USA (ETF, mutual, hedge),
  • nemovitosti na území USA,
  • umělecká díla,
  • hotovost na účtech amerických brokerů.
 • Dědické dani naopak nepodléhá:
  • hotovost na běžných a spořících účtech v amerických bankách,
  • americké státní dluhopisy,
  • komunální dluhopisy osvobozené od daně,
  • americké depozitní certifikáty (ADR – typicky třeba akcie BABA).

🧠 Země, se kterými má USA v současné době uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění v případě daně darovací a/nebo daně dědické (15)
Austrálie, Finsko, Irsko, Rakousko, Francie, Itálie, Jižní Afrika, Kanada, Německo, Japonsko, Švýcarsko, Dánsko, Řecko, Nizozemí, Velká Británie. [1]

💸 Uncle Sam wants your money!
Občani a rezidenti USA jsou v roce 2023 osvobozeni od daně darovací a daně z pozůstalosti do výše 12 920 000 USD. [2] Vidíte ten nepatrný rozdíl?

Níže ještě orientační tabulka, abyste měli představu o tom, jak je americká dědická daň progresivní a že se opravdu nejedná o zanedbatelné částky…

A: Hodnota od…B: Hodnota do…Daň ze sloupce ASazba nad částku A
0 USD60 000 USD0 USD0 %
60 000 USD80 000 USD0 USD26 %
80 000 USD100 000 USD5 200 USD28 %
100 000 USD150 000 USD10 800 USD30 %
150 000 USD250 000 USD25 800 USD32 %
250 000 USD500 000 USD57 800 USD34 %
500 000 USD750 000 USD142 800 USD37 %
750 000 USD1 000 000 USD235 300 USD39 %
1 000 000 USD2 000 000 USD332 800 USD40 %
2 000 000 USDnad 2 mio USD732 800 USD40 %
Orientační výpočet US estate tax pro jednotlivá cenová pásma.

Raději zde ještě jednou zdůrazním, že se daň vypočítává z reálné tržní hodnoty majetku, nikoliv podle nákupní ceny nebo z rozdílu nákupu a prodeje, jako je to třeba u danění kapitálových zisků. Jinými slovy, pokud jste za svůj život zvládli vydělat, ušetřit a zainvestovat např. 1 000 000 USD do amerických akcií, ale bohužel jste “neplánovaně” náhle umřeli, dědicům po vás může zbýt u IRS sekera v hodnotě 332 800 USD, což činí přes 33 %, o které se vám hodnota pozůstalosti sníží! Jak trefně Skejwin ve svém článku poznamenává, americká estate tax má svojí povahou charakter konfiskace majetku, a to myslím zcela bez nadsázky.

Říkáte si, mně se to netýká, já mám zainvestováno u evropského brokera? Tak pozorně čtěte dál, pravděpodobně budete překvapení…

Mýty & fakta

Veškerá fakta jsou řádně odcitovaná z kvalitních a relevantních zdrojů, takže nečekejte žádné výmysly nebo domněnky. Jednotlivé mýty budou postupně gradovat až k samotnému jádru pudla. 🐩

1. Mám účet u amerického brokera, ale jako Čech / Slovák nepodléhám estate tax

Z předchozího odstavce už je asi každému jasné, že se americká dědická daň bezesporu týká všech amerických brokerů. A protože nemá ČR ani Slovensko podepsanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění u dědické daně s USA, tahle daň se na vás prostě vztahuje. [3] [4] Pokud jste v posledních letech zakládali nové účty nebo přesouvali peníze a akciové pozice k Tradestation, Tastyworks nebo Firstrade, nejčastěji z důvodu vyššího pojištění proti úpadku brokera (SIPC), tohle je jednoznačně jejich velká nevýhoda. V praxi to funguje tak, že pozůstalým broker neuvolní hotovost / investované prostředky do té doby, dokud nedostane potvrzení o uzavření dědického řízení od amerického daňového úřadu. [5] [6] Existuje na to formulář s názvem Form 706-NA (pro nerezidenty USA) a najdete jej přímo na stránkách IRS.

Brokeři nejsou zodpovědní za dodržování daňových předpisů v oblasti dědických daní, takže jde o daňovou povinnost pro cizince nerezidenty a jejich daňové poradce. Američtí brokeři vyžadují před uvolněním majetku z účtu zesnulého uzavření dědického řízení IRS.

https://greentradertax.com/how-to-save-u-s-taxes-for-nonresident-aliens/

Podobnou skutečnost potvrzuje také banka Charles Schwab:

V případě úmrtí skutečného vlastníka má americká brokerská společnost podle amerických daňových zákonů zakázáno převést aktiva z účtu zesnulého, dokud daňový úřad neukončí daňovou kontrolu pozůstalosti.

https://www.schwab.com/resource/us-tax-and-estate-disclosure-to-non-us-persons
2. Mám účet u evropského brokera, tím pádem se mně estate tax netýká

Jeden z častých omylů kolující všude po internetu. Pojďme se podívat na to, co přesně je napsáno na stránkách IRS:

Mezi aktiva umístěná v USA (US situs), která podléhají dědické dani, patří například:

 • nemovitosti nacházející se v USA,
 • hmotný osobní majetek (s výjimkou některých uměleckých děl),
 • akcie společností založených v USA nebo podle amerického práva, a to i v případě, že nerezident držel certifikáty v zahraničí nebo je zaregistroval na jméno zmocněnce (nominee).
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/some-nonresidents-with-us-assets-must-file-estate-tax-returns

Voilà! Přímo na oficiálním webu amerického daňového úřadu (IRS) je bez jakýchkoliv okolků napsáno, že i když držíte akcie mimo USA nebo je za vás drží broker na své jméno, estate tax se na vás vztahuje. Jinými slovy, to, že držíte akcie nebo ETF přes maďarský Interactive Brokers, XTB nebo Degiro automaticky ještě nemusí znamenat, že jste před touto daní ochráněni. Stejnou tezi potvrzuje i mezinárodní auditorská a daňařská firma Ernst & Young:

Je třeba poznamenat, že opatrovník může z logistických důvodů zavést dohodu o jmenování. To však nestačí k tomu, aby se vyhnul dědické dani v USA, protože konečným skutečným vlastníkem majetku zůstává fyzická osoba. Stejně tak držení amerických akcií na neamerickém makléřském účtu neposkytne žádnou ochranu před dědickou daní.

https://www.ey.com/en_uk/ey-frank-hirth/how-to-navigate-us-estate-tax

A aby těch důkazů nebylo málo, tak tady ještě jeden od Green Trader Tax:

Nerezidenti, kteří drží americké cenné papíry na zahraničním makléřském účtu, musí tyto americké cenné papíry započítat do amerického majetku.

https://greentradertax.com/how-to-save-u-s-taxes-for-nonresident-aliens/

Je mně líto, ale je to tak. Žádný evropský broker neposkytuje automaticky ochranu před dědickou daní v USA.

3. To je řečí kolem, EU brokeři o této dani nemají ponětí, takže po nikom nebudou vyžadovat potvrzení o uzavřeném dědickém řízení v USA

Souhlasím s tím, že většina evropských brokerů buď zarytě mlčí nebo nemá nejmenší “ánunk” o dědické dani v USA. Tím ale dobré zprávy končí. Je pozoruhodné a zároveň úsměvné, že i podpora Interactive Brokers zcela chybně interpretuje problematiku kolem estate tax, což mě už vůbec nepřekvapuje…

💬 Překlad odpovědi ze supportu Interactive Brokers ohledně estate tax, zdroj: fórum ako-investovat.sk.

Pokiaľ ide o dědickou daň v USA, na internete sa o tejto téme uverejňuje veľa dezinformácií. Estate tax v USA sa týka obyvateľov USA s majetkom v Spojených štátoch. Neexistuje žiadna dědická daň pre zákazníkov mimo USA. V skutočnosti sa ani my nezaoberáme tímto zdaňovaním pre zákazníkov z USA. Najlepšie to popíšeme, keď podrobne opíšeme, ako postupujeme pri náhlom odchode zákazníka:

Ak zákazník v USA a/alebo mimo USA náhle zomrie, požiadame najbližších príbuzných v rodine o predloženie kópie úmrtného listu. Takisto by sme požiadali o všetky dokumenty, ktoré by mohli pochádzať od súdov a ktoré nás môžu informovať o tom, kto je po smrti zákazníka právoplatným vlastníkom majetku. Po získaní dokumentov spolupracujeme s príslušnou osobou v rodine na vytvorení majetkového účtu a potom ju vyzveme, aby buď zlikvidovala majetok nebo vybrala finančné prostriedky. Alebo by tiež mohli previesť obsah účtu k inému maklérovi, ak je to jednoduchšie. Tak či onak, spoločnosť Interactive Brokers nevykonáva žiadne zdanenie majetku ani služby súvisiace s majetkovými daňami. Môžeme, žiaľ, potvrdiť, že sa často stáva, že zákazník náhle zomrie, vrátane tisícov našich neamerických zákazníkov, a náš postup je vždy presne taký, ako je opísané vyššie.

Dúfame, že to pomôže k objasneniu.

S pozdravom,
Melissa-Interactive Brokers

Vtipná je hned první věta od Melissy, že se na internetu ohledně tématu estate tax zveřejňuje mnoho dezinformací, přičemž její odpověď je v přímém rozporu s tím, co říká IRS. To, že IB neví, o čem mluví, názorně potvrzuje Honza Betlach. Svoji zkušenost sdílel chvilku po zveřejnění toho článku na Twitteru:

Z předchozích odstavců je zřejmé, že brokeři nejsou zodpovědní za dodržování daňových předpisů v oblasti dědických daní, takže jde o daňovou povinnost pozůstalých dědiců, [7] což potvrzuje další z velké čtyřky PricewaterhouseCoopers:

Primární povinnost zaplatit dědickou daň americkému daňovému úřadu (IRS) v USA má vykonavatel pozůstalosti po zemřelé osobě. V případě pozůstalosti po osobách, které nejsou americkými občany, pokud pozůstalost zesnulého nejmenuje kvalifikovaného vykonavatele v USA, je každá osoba, která vlastní majetek zesnulého, povinna podat přiznání k dani z pozůstalosti a může být povinna uhradit veškerou splatnou daň z pozůstalosti v USA.

https://www.pwc.ch/en/insights/tax/us-estate-and-gift-tax.html

Podobné vyjádření od Ernst & Young:

Pokud v USA vznikne daňová povinnost z pozůstalosti, je povinností vykonavatelů uhradit případnou dlužnou částku. Pokud tak neučiní, může se daňový úřad obrátit na vykonavatele osobně, na příjemce pozůstalosti nebo dokonce na správce majetku v USA.

https://www.ey.com/en_uk/ey-frank-hirth/how-to-navigate-us-estate-tax

Teď si určitě říkáte: “To je toho, jednoduše budu hrát mrtvého brouka a když to ode mě nebude vyžadovat broker, na vyřízení dědické daně v USA prostě zapomenu”. Přiznám se, že tohle mě napadlo taky, ale má to jeden problém… 👇🏻

4. Když EU broker nevyžaduje potvrzení od IRS a já to nenahlásím, nikdo se přece nic nedozví 🤐

Legitimní myšlenka, ale má to háček s názvem FATCA. Jedná se o vzájemnou dohodu o výměně informací mezi USA a téměř všemi zeměmi. Níže citace přímo z webových stránek MFČR:

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act byla podepsána dne 4. srpna 2014 v Praze a byla uveřejněna sdělením MZV č. 72/2014 Sb. m. s. Dohoda vstoupila v platnost 18. prosince 2014.

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/dohoda-fatca/zakladni-informace

Od svého daňového poradce mám potvrzené, že výměna informací mezi ČR a USA normálně a bez problémů probíhá. Jak efektivně jsou finanční úřady jednotlivých zemí schopny zpracovávat tato big data je otázkou, nicméně do budoucna se to určitě horšit nebude, spíš naopak. A když si vzpomenete na to, že máte s brokerem podepsaný formulář W-8BEN kvůli zamezení dvojího zdanění dividend, musí být každému jasné, že může mít americký IRS všechna potřebná data naservírovaná na stříbrném podnose.

📝 Doplnění

Neuvědomil jsem si, že evropské finanční instituce, mezi které patří i brokerské společnosti, jsou povinny v rámci dohody FATCA předávat IRS informace pouze o účtech amerických daňových poplatníků, a nikoliv českých nebo slovenských. Z čehož vyplývá, že ryze evropští brokeři nemají povinnost hlásit americkému IRS informace o obchodních účtech evropských rezidentů. To však automaticky neznamená, že vám, resp. vašim pozůstalým, nemůže za oceánem vzniknout daňová povinnost…
5. Fajn, udolal jsi mě všemi svými argumenty, ale… Nikde na netu jsem nenašel jedinou zmínku o tom, že by tuto daň nerezident USA někdy zaplatil

Tak tohle je asi tak silný argument jako moucha při 40 stupních v létě. Je možné, že IRS dědickou daň z akcií pro nerezidenty prozatím neřeší/neřešil, ale vsadili byste na to 30 % hodnoty svého portfolia i za deset, dvacet let? Kromě toho, estate tax v aktuálním znění není zase tak stará, konkrétně z roku 2018, takže chápu, že těch případů, jenž by měly snahu podělit se o své trpké zkušenosti veřejně s ostatními, nebude prozatím moc.

6. OK, ok, vzdávám se. Ale mě se to netýká, já jsem ještě mladý…

To be continued… Stay tuned! 📻

Závěr

Nechápejte prosím dnešní článek jako snahu z mojí strany šířit poplašné zprávy nebo kohokoliv strašit. Jako kdyby nestačilo, že nás straší všichni ti finanční experti v médiích a na sociálních sítích ohledně akciových výprodejů a garantovaných recesích. Smyslem bylo vyvrátit nesmysly a polopravdy kolující všude na internetu, podložit moje myšlenky jasnými a nezpochybnitelnými fakty a čtenářům trošku více přiblížit a osvětlit existenci této málo známé daňové problematiky.

A protože už začal být na můj vkus článek poměrně dost dlouhý a já vás nechci déle nudit těmito právně-daňovými složitostmi, rozhodl jsem se jej rozdělit na dvě části. V příštím pokračování se můžete těšit na:

 • vyjádření několika evropských brokerů k této problematice (snad se mně do té doby ozvou),
 • jak se s americkou dědickou daní vypořádat z pohledu evropského investora,
 • jak se k celé věci stavím a zda podniknu nějaké kroky.

Teaser: Jestli máte po dnešku pocit, že je s investováním kromě rizika spojeno příliš mnoho dalších komplikací a nástrah, nezoufejte. Existují instrumenty, které vás sice neochrání před rizikem na kapitálových trzích, ale před dědickou daní ano. Jsou to například ETF s domicilem v EU a další, ale o tom až příště…

Líbil se vám článek?   
4.9 (69)


* Česká republika má s USA uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, ale ta se vztahuje pouze na daň z příjmu a daň z majektu, nikoliv na dědickou nebo darovací daň (Sdělení č. 32/1994 Sb.).

[1] IRS.gov: Estate & Gift Tax Treaties (International)
[2] IRS.gov: Estate Tax
[3] Deloitte: US estate and gift tax rules for resident and nonresident aliens (2022)
[4] IRS.gov: Some Nonresidents with U.S. Assets Must File Estate Tax Returns
[5] Green Trader Tax: How To Save U.S. Taxes For Nonresident Aliens (2018)
[6] Charles Schwab: US Tax and Estate Disclosure to Non-US Persons (2012)
[7] PwC: US estate and gift tax: 8 factors to consider as a non-US person (2018)


Subscribe
Upozornit na
guest

56 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Vit

Doplňková otázka – vztahuje se dědická daň i na aktuálně nezainvestované prostředky u daného brokera nebo pouze na akuálně držené securities? Díky

Fers

Ta daň se vztahuje i na “hotovost na účtech amerických brokerů”? Stejnou sazbou? A jedná se opravdu jen o americké brokery? Lepší být připravený, než překvapený. Díky za článek.

Tomáš Roud

ETF s domicilem v EU mě napadli hned u prvního odstavce! Že bych se do toho daňového plánování začal dostávat? :) Těším se na další díl.

Tom

To je tedy prasárnička. Vláda by měla přestat chrápat a buď uzavřít s USA smlouvu a nebo nasadit 90% dědickou daň z českých akcií, kdy naši občané budou do miliardy osvobozeni. Stejně absurdní princip.

George

Takže chápu správně, že když tam někdo bude mít 1mil usd. Tak odhadem 330k usd musí pozůstalý nejprve zaplatit a teprve až pak se k penězům dostanou ? Vždyť to nedává smysl….

Andrej

Jako dalsi moznost reseni dedicke dane se zda pouziti drzeni portfolia na s.r.o. (dedeni obchodniho podilu projde podle zakonu CR).

 • vidite to stejne?
 • ktere jine problemy/vyhody plynou z drzeni akcie na s.r.o. Marne zkousim dohledat napr. uplatnuje-li se srazkova dan u dividend z USA jestli akcie je koupena na s.r.o.
Vita

Ahoj, díky moc za článek i za celý web a těším se na pokračování :)

Chtěl jsi opravdu napsat “víc *výhod* než nevýhod”? Z toho výčtu problémů mi to zní spíš naopak – což bych i intuitivně čekal. Ale hodně mě zajímají tvé praktické zkušenosti.

Andrej

Čo napríklad využiť JOINT Account (za predpokladu, že som naivný a dôverujem niekomu z rodiny)? Sám som spravil pre rodinu manuál ako “stiahnuť” peniaze do Českej banky v prípade, že by si po mňa prišla zubatá.

Tomáš

zkusim napsat uplnou hloupost. jak rychle se broker, potazmo IRS dozvi o mem umrti? v radu hodin, dni, tydnu, mesicu? co kdyz budu nekomu verit, dam mu login, aby v pripade umrti okamzite uzavrel ucet? pokud se bude nekdo z me aplikace prihlasovat, pak broker asi nic neresi, no ne? ikdyz, ted to dvoufazove overeni to taky komplikuje.

marek1914

Dvoufázové ověření jde v případě důvěry snadnou zmáknout, ale co když přidá broker fázi třetí? IB už nějakou dobu (myslím že namátkově, ale často) vyžaduje telefonický rozhovor při větších výběrech nebo při výběrech na nové bankovní účty. A lze předpokládat, že telefonní hovory brzy nahradí videohovory… Jeden je již teď při zřízení účtu, tak by bylo logické, aby byl i při ukončení.

Honza

Ano, mohu také potvrdit, že když si jeden kolega (slovenské občanství) zakládal před cca 1 – 1,5 rokem účet u IB, tak si vyžádali videohovor pro jeho ověření (asi v rámci KYC procedury).

Tomáš

Souhlasím, proto jsem to celé nazval jako hloupost. Jen mi přijde super pojmenovat všechna ta úskalí nahlas, což jsi udělal. Ještě horší ale je, že celá tahle estate tax skutečně je a je to skutečně (moc trefně pojmenováno) konfiskace majetku. Svého času jsem v USA žil a dokonce tam na ni přišla řeč. Jen mě tenkrát ani ves snu nenapadlo, že by se mě také mohla týkat. A když to dotáhneš ad absurdum, tak někdo naspoří 1 mio USD, v pokročilém věku si půjde zainvestovat do USA na burzu, za měsíc “odejde” a strýček Sam chce svoje procenta.

marek1914

Tyto praktické problémy ovšem řeší společný účet u brokera, kde má druhá osoba plná dispoziční práva (obvykle manžel, manželka).
Navíc účet není třeba vůbec uzavírat, ostatně proč, stačí ho vybrat do (skoro) nuly a nechat spát.
Ale společný účet neřeší samozřejmě právní problémy – druhé osobě patří jen část majetku na investičním účtu, obvykle 50 %.

Martin

Ahojte, prosím iba pre potvrdenie a môj pokoj. Rozumiem správne, že keď vlastním iba európske akcie (resp. akcie firiem s domicilom EU) a UCITS ETF (lebo však americké ETF ako retail neviem kúpiť), tak táto téma sa ma netýka, že? :)

Ďakujem.

Petr

Z článku si beru následující do té doby, dokud se pro občany ČR nic nezmění. Budu se snažit udržet maximální hodnotu svého účtu do 60 000 USD. Pokud budu chtít držet více US akcií, založím další účet u brokera buď na manželku, nebo děti a tam budu investovat to co bych původně investoval přes svůj účet. Děkuji za tento článek a příspěvky ostatních čtenářů k této diskuzi na docela důležité téma, které se týká nás všech.

Fatca

K bodu 4 doporučuji si prostudovat, jaké účty jsou součástí reportingove povinnosti evropského brokera související s regulací FATCA.

Fatca

Ano. Já jen, že celý článek je korektní, jen ten bod 4 není úplně přesný. IRS dostává dle FATCA od evropských brokerů pouze informace o amerických občanech.

Boženka

Problému se vyhnete, když budete mít v PTF výhradně akcie s domicilem v Kanadě, Austrálii, Velké Británii a dalších zemích. :-)

Boženka

Jistě, že má nedostatky.
Reaguji spíše na to, že po upozornění na tento problém se někteří rozhodli dělat investice do 60 tisíc USD (viz výše Petr) nebo raději kupovat české akcie či kryptoměny. To je, myslím, daleko horší rozhodnutí, než postavit si PTF z akcií s jinými domicily než americkým. Přitom právě v Kanadě, Velké Británii, Austrálii, či Japonsku je dostatek kvalitních blue chips na dlouhodobé držení.

Boženka

Takhle jsem to určitě nemyslela – že bych vás chtěla kritizovat. Nicméně určitě by bylo dobré ve vašem článku zmínit, že existuje spousta kvalitních společností (investic), které lze obchodovat u amerických (i jiných) brokerů s domicilem v jiných zemích, na něž se dědická daň nevztahuje. On to není v poslední době první článek na toto téma a někteří čtenáři by si to mohli zkratkovitě vyložit tak, že vlastně nemá smysl do zahraničních aktiv mimo EU investovat. Četla jsem více takových příspěvků pod jiným článkem na toto téma.
Jinak přeji zdar vaší práci a určitě si ráda přečtu další díly – zvláště co se týče investování přes právnické osoby.
Mějte se fajn.

Bára

Moc díky za článek. Dosud jsem pravidelně investovala do akcii Berkshire Hathaway, kupovala jsem přes NYSE BRK.B. Chápu správně, že na tuto akcii se vztahuje dědická daň? Je řešeni kupovat na Xetře ETR: BRYN?

Bára

Držím u EU brokera (fio). Snad se z příštího článku dozvím, že si s dědickou daní nemusím dělat starosti :D

Ireth

Hezký den, pochvala za tento blog! Omlouvám se za trochu off-topic, ale když už se zde nakously daně, dokázal by mi tu někdo osvětlit jak funguje srážková daň 10% na americká ETF (+MLP atd.) při prodeji? Co daň z kapitálového zisku při držbě aktiv z US? Mají také nějaké časové testy, které danění osvobozují jako u nás v ČR? Mohu si jen tak uprodat větší část portfolia aniž by mi třeba vznikla nějaká povinnost vůči IRS? :) Děkuji

Pavel

Velmi pekne napsany clanek!

Mel bych bych doplnujici 2 dotazy – mozna az velmi detailni… ;-))

1/ Pokud clovek ma ucet u IB Ireland….je to skutecne brano jako “U.S. based broker”? Z prekladu bych rekl, ze “U.S. based broker” znamena, ze broker je na teritoriu U.S. nebo teritoriu regulovanem U.S. predpisy. IB Ireland je sice vlastneny IB corporation, ale nemyslim ze je “U.S. based” (je v Irsku) ani “U.S. regulated” (je regulovan Irskymi zakony). Vsude se docitam ze IB Ireland spada do kategorie “U.S. based brokers”, ale Jsem z toho tak trochu Nejsem si ale v tomto vykladu jisty….pouze muj nazor.

2/ Pokud clovek vlastni pouze ETF (s domicilem v Irsku) u “U.S. based” brokera. Znamena to, ze broker dle zakona v pripade umrti automaticky uvolnuje akcie ETF s domicilem v Irsku a nebo stejne musi obdrzet potvrzeni od IRS a teprve az pak je vse uvolneno tax-free?

Ondřej

Dobrý den,

nenašel jsem na toto téma článek, tak se zkusím vetřít takto trošku nemístně sem, případně tímto dávám tip na článek. Celkem čerstvě jsem oprávněný ke vstupu do Stock Yield Enhancement Program (SYEP) a dost o tom přemýšlím. Dost by mě ale zajímaly právě zkušenosti zdejší komunity se SYEP? Z toho, co jsem zatím načetl, mi to přijde jako celkem rozumná možnost, jak získat nějaké “kapesné” navíc a jsem spíše rozhodnutý do toho jít. Zároveň mám ale řadu dividendových titulů, které navíc pro SYEP vypadají docela zajímavě, a dočetl jsem se, že když budu mít tyto akcie v SYEPu, mohu místo dividendy dostat payement in lieu (neznám českou terminologii), což např. u US tax rezidentů vede k vyššímu zdanění. Hrozí tento problém i u nás, že by se payment in lieu danily jako běžný příjem, nikoli jako dividenda? A jaké ze obecně máte se SYEP zkušenosti?
Pokud je někde na blogu lepší místo, kam dotaz nahrát, prosím, o přesměrování.

Libor

Ahoj,
díky za výborný úvodní článek :-). Danění dědictví je důležité a u akcií někdy bohužel dost nepříjemně překvapivé téma. Už je v plánu pokračování?
S pozdravem
L.

xmonika

Přimlouvám se za ten další díl

Karel

A jak tuto otázku řešíte Vy?

Přejít nahoru