Sell in May and go away? Ne tak rychle!

Sell in May and go away!” Tuhle otřepanou frázi snad slyšel alespoň jednou úplně každý, kdo má jenom trošku přehled o finančních trzích. Jedná se o sezónní anomálii popisující, že akcie mají tendenci mít horší výkonnost v období od začátku května po konec října (šestiměsíční období) ve srovnání s obdobím od začátku listopadu po konec dubna (také šest měsíců). Jinak řečeno, v zimním období by se akciím mělo dařit lépe, v letním období hůře, a tudíž by mohlo být výhodné toto letní období vynechat tak, že se všechny akcie prodají na konci dubna a na začátku listopadu se zase nakoupí. Je to tedy svým způsobem časování trhu. Díky tomu by obchodníci mohli překonat výkonnost indexu.

Protože mně dává smysl přistupovat k finančním trhům systematicky, rád si různé obchodní myšlenky raději sám otestuji na reálných datech (než abych jim slepě věřil a jenom je papouškoval), rozhodl jsem se podrobit testu i tento kalendářní efekt. Skutečně se tam skrývá potenciál překonání indexu za předpokladu poloviční expozici kapitálu (risk adjusted return), nebo je lepší strategie “nakup a drž”? Na to se teď podíváme, ale ještě před tím…

  Technikálie
  • Všechny datové řady jsou nominální, tedy nejsou očištěny o vliv inflace.
  • Data nejsou upravena o dividendy (dividend adjusted). Dividendy přičítám k celkovému účtu v den jejich výplaty (ex-dividend day) a daním je sazbou 15 %.
  • Poplatky za jeden obchod počítám jako $0,005 za 1 akcii, minimálně však $0,50 za otevření pozice. Za uzavření to stejné (odpovídá Interactive Brokers).
  • Skluzy v plnění (tzv. slippage) nejsou započítány.
  • Všechny backtesty budou provedeny v období od 29.10.1999 do 20.5.2020 (cca posledních dvacet let).
  • Vstupní i výstupní ceny jsou za denní uzavírací ceny (close).
  • Neobchoduje se na páku. Volné prostředky jsou využity ze 100 %.

1. Backtest bez reinvestování dividend

V prvním kroku se zaměřím na otestování základní myšlenky, tedy nákup akcií poslední obchodní den v říjnu a jejich následný prodej poslední obchodní den v dubnu. Přijaté dividendy zůstávají ležet na účtu a nereinvestují se.

Obchodovaný trh: SPY (index S&P 500)
Časový rámec: 29.10.1999 až 20.5.2020
Startovní kapitál: 100.000 USD

1.1 Buy & hold

1.2 Strategie “Sell in May and go away”

1.3. Porovnání výsledků

Porovnání strategie Buy & hold vs “Sell in May and go away” bez reinvestování dividend.

Paráda! Strategie “Sell in May and go away” vydělala lehce víc než B&H, avšak při nižší expozici kapitálu. Kromě vyšších poplatků brokerovi jsou všechny ukazatele mnohem lepší: RAR 4,76 % vs 2,60 %, maximální drawdown -36,58 % vs 50,28 %… Super jdeme všechno prodat, protože backtest nám ukázal, že je rčení pravdivé. Nebo to náhodou není ještě celý příběh?

2. Backtest s reinvestováním dividend

Ve druhém kroku zkusíme obě strategie podrobit skutečnosti, že všechny přijaté dividendy budeme ten den reinvestovat zpátky do trhu. Aby to bylo fér, budu z přijatých dividend strhávat 15 %, což je něco, co automaticky dělá každý broker.

Obchodovaný trh: SPY (index S&P 500)
Časový rámec:
29.10.1999 až 20.5.2020
Startovní kapitál:
100.000 USD

2.1 Buy & hold

2.2 Strategie “Sell in May and go away”

2.3 Porovnání výsledků

Porovnání strategie Buy & hold vs “Sell in May and go away” při reinvestování dividend.

Ups, výkonnost sezónní strategie proti B&H už začíná skřípat. Strategie udělala nižší roční zhodnocení a má vyšší poplatky brokerovi, ale všechny ostatní sledované parametry jsou pořád lepší. OK, stále mně to stojí za to, jdu hned všechno prodat!

Ne tak zbrkle! Nezapomněli jsme v backtestech náhodou na jednu velmi důležitou věc? Jistě, v rámci daňových zákonů se v ČR musí všechny zisky z investování zdanit sazbou 15 % (stejně jako u dividend), pokud je doba držení méně jak tři roky. A protože strategie “Sell in May and go away” drží akcie přesně půl roku, musí se každý rok zisk zdanit. Pojďme na poslední krok…

Poznámka: Je vidět, že Slováci jsou větší kapitalisti, protože u nich jsou zisky z investic osvobozeny už po jednom roce držení!

3. Backtest s reinvestováním dividend a zdaněním zisků z investic

Poslední backtest. Ten bude reinvestovat přijaté dividendy jako v předchozím kroku, ale ještě k tomu bude docházet ke zdanění zisků z investic u strategie “Sell in May and go away“. Tato daň se při uzavření obchodu odečte z realizovaného zisku. Následující období bude zainvestováno opět 100 % volného kapitálu. U Buy & hold k žádnému zdanění zisků nedochází, protože strategie nikdy nic neprodá.

Obchodovaný trh: SPY (index S&P 500)
Časový rámec:
29.10.1999 až 20.5.2020
Startovní kapitál:
100.000 USD

3.1 Buy & hold

Stejná výkonnost jako u předchozího backtestu 2.1.

3.2 Strategie “Sell in May and go away”

3.3 Porovnání výsledků

Porovnání strategie Buy & hold vs “Sell in May and go away” při reinvestování dividend a zdanění zisků z investic držených méně než tři roky

Tady máte reálné výsledky. Sezónní strategie nabízí mnohem horší zhodnocení než B&H. Konkrétně bychom za posledních dvacet let byli chudší o 78.387,62 USD v případě obchodování strategie Sell in May and go away, a to už je výrazný rozdíl. Ano, z pohledu ukazatele risk adjusted return a maximálního drawdownu je strategie lepší, ale za cenu mnohem nižšího zhodnocení.

Závěr

Tenhle backtest mě nesmírně bavil. Sám jsem byl na výsledky zvědavý a v tomto případě se potvrdilo, že méně aktivity (myšleno strategií “nakup a drž”) vede často k lepším a robustnějším výsledkům. Další trable se mohou skrývat také v tom, že je výkonnost strategie “Sell in May…” pouze dílem náhody a v budoucnosti se může pomyslný edge úplně vytratit, jako se to stalo se spoustou tržních tendencí a anomálií.

Problém většiny backtestů, zveřejněných na internetu, je ten, že v nich všichni zapomínají na dvě velmi důležité věci: 1) zdanění dividend, 2) zdanění zisků z realizovaných obchodů, pokud jsou držené méně než tři roky (pro českého investora). Síla složeného úročení neboli compoundingu se projevuje s delším časovým horizontem a jenom velmi malé detaily mohou výrazně měnit výsledky obchodovaných přístupů, v našem případě jsou těmi detaily myšleny daně.

Pokud pomineme fakt, že by strategie “Sell in May and go away” přestala v budoucnu fungovat, a naopak si držela podobnou výkonnost jako v minulosti, potom by čtenář mohl namítnout, že je přece méně riziková (díky 50% expozici kapitálu) než B&H. Tady už si každý musí určit svoji toleranci k riziku a očekávání, ale ne nadarmo se říká:

Time in the market beats timing the market!


  Zdrojový kód pro Amibroker
Chcete si udělat podobný backtest jako v článku? Stáhněte si základní kód pro strategii Sell in May and go away.

  Stáhnout


,
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top
Copy link
Powered by Social Snap